Individuele kindercoaching

In een sessie van max. 60 minuten wordt met diverse werkvormen gewerkt zoals; Rationeel-emotieve Therapie (RET), tekenen, rollenspel, Kid’s Skills, metaforen en lichaamsgericht werk. Een praktische aanpak, vanuit het kind gericht, ondersteunend en met een fijne balans in humor en daadkracht.

Gezinsbegeleiding

Dit betreft coaching in én met het gezin, op het gebied van opvoeding. Praktisch en daadkrachtig, met als doel het gezin weer zelfstandig te laten functioneren. Dit kan ondersteuning in de opvoeding zijn, begeleiding na een ondertoezichtstelling (OTS) of diverse andere redenen.

Groepstrainingen

Kinderen stevig leren staan, laten opkomen voor zichzelf, grenzen stellen en sociaal vaardig leren zijn, een EIGEN IK ontwikkelen, ontspanning ervaren en uitgaan van je eigen kracht! In kleine groepen werken we aan deze vaardigheden met ervaren en gemotiveerde trainers. De trainingen worden gegeven in Breda, Chaam en Oosterhout.

Coachen rond kanker

Met zorg, aandacht, warmte en kennis begeleiden we kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker in de omgeving of in het directe gezin. Uit ervaring weten we dat kanker een gezin uit balans kan brengen. We zijn er om te leren hoe elkaar te ondersteunen en hoe om te gaan met kanker. Ieder op zijn of haar manier, maar samen als gezin.

Schooltrainingen

De schooltrainingen zijn erop gericht groepsvorming te verbeteren, stimuleren en ontwikkelen zodat ieder kind de kans krijgt om zichzelf te zijn in een groep waar het zich veilig voelt. Vanuit een veilige groep kan een kind zich cognitief en sociaal ontwikkelen tot een EIGEN individu. Een veilige en betrouwbare groep draagt bij tot minder pestgedrag, stimuleert het ontwikkelen van je EIGEN IK en is een gezonde basis tot cognitieve ontwikkeling.
©2018 Jij & ik kindercoaching | 06 2007 6051 |Privacyverklaringinfo@jijenikkindercoaching.nl