individueel-portfolio

Jij & Ik Kindercoaching staat ouders en kinderen bij om problemen op te lossen zodat opvoeder en kind weer met vertrouwen en plezier in het leven staan. Tijdens de individuele coaching wordt eerst de hulpvraag goed onderzocht, waarna Jij & Ik Kindercoaching met het kind en de ouders aan de slag gaat. De sessies kunnen plaatsvinden in de praktijkruimte van Jij & Ik Kindercoaching, maar op verzoek ook thuis of op school. De werkwijze bij individuele kindercoaching is als volgt:

1. Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend gesprek (telefonisch of maximaal 30 minuten persoonlijk) probeer ik met de ouders de hulpvraag van het kind zo helder mogelijk te krijgen. Hierna beslissen we of Jij & Ik Kindercoaching kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. Als we het hier samen over eens zijn, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

2. Intake

Tijdens het intakegesprek is je kind aanwezig. Aan de hand van het ingevulde intakeformulier bespreken we uitgebreid wat het probleem is en waar jij en je kind hulp bij willen ontvangen. Daarna maken we een afspraak voor een aantal coachingsessies of laten we je kind deelnemen aan groepstrainingen.

3. Individuele sessies

  • gemiddeld 5-15 sessies
  • 1 op 1 met kind
  • werken met spel, tekenen, metaforen, RET, Kids’ Skills, visualisaties, rollenspel, beweging, drama
  • doelgericht, werkend naar de hulpvraag toe
  • kind in eigen kracht zetten en regie geven

4. Afronding

Als je kind controle heeft over het probleem en dit kan toepassen in situaties thuis, op school of in een andere omgeving, ronden we de behandeling af op een leuke manier. Tevens vindt er een evaluatiegesprek met de ouders plaats.

< terug naar aanbod

 

©2018 Jij & ik kindercoaching | 06 2007 6051 | info@jijenikkindercoaching.nl