Samen beslissen….. minder strijd

Regels (of afspraken) zorgen regelmatig voor strijd tussen ouders en kind(eren). Naarmate kinderen ouder worden willen ze meedenken, zelf beslissen en vooral bepalen! Hoe blijven we dan, als ouders, grenzen aangeven zonder steeds in de strijd te komen.

  1. Loop je steeds tegen een situatie aan? Stap uit de situatie, observeer als “buitenstaander” wat er gebeurt.
  2. Ga dan om tafel zitten met je kind(eren). Soms kan met het avondeten een goed moment zijn.
  3. Maak het probleem bespreekbaar en vertel wat de reden is dat deze afspraak gemaakt is (het doel)
  4. Vraag wat het kind anders zou willen. Welke oplossingen zijn er? Is er een kleine gedeelte mogelijk vervelend?
  5. Ga samen kijken naar de oplossing en maak een stappenplan

 

Als je een kind/puber betrekt bij het probleem, maak je hem of haar onderdeel van de oplossing!! Hierdoor zijn ze intrinsiek meer gemotiveerd om mee te werken en is de kans van slagen vele malen groter. (Naast het feit dat ze gezien en gehoord worden!)

Laat een reactie achter

*