Zelfstandigheid en loslaten…. Hoe doe je dat?

In mijn praktijk zie ik ouders worstelen met zelfstandigheid geven aan hun kinderen, wanneer wel en hoe dan? Naarmate we verder op de basisschool zijn, wordt er steeds meer zelfstandigheid gevraagd van kinderen zowel op cognitief (leer) -, als op sociaal-emotioneel gebied. Problemen zelf oplossen, zelfstandig keuzes maken, ruzies onderling oplossen etcetc.

Veel ouders ervaren dit als een lastige fase, want ja.. wanneer wel en wanneer niet?!!

Ik geef vaak de 6 stappen om zelfstandig tot een oplossing te komen:

1 Wat is nu het probleem?
Beschrijft het probleem zo concreet mogelijk

2 Wat wil ik? Wat wil de ander?
Is er sprake van een conflict tussen 2 personen, dan geldt dit

3 Welke oplossingen kan ik of kunnen we bedenken?
ALLE oplossingen schrijf je op ( hoe gek /apart ze ook zijn, dit stimuleert het kind tot creatief denken in oplossingen)

4 Wat is de beste oplossing?
Veilig, eerlijk, allebei een goed gevoel, verdwijnt het probleem ( als ouder bespreek je dit mee, zeker bij de start van dit stappenplan)

5 Plannetje maken
Wie, wat doen, waar, wanneer, hoe

6 Kijken of het werkt…?!!
Zo niet, dan een andere oplossing kiezen

Met dit stappenplan geef je je kind een houvast om problemen op te lossen en zodoende steeds meer zelfstandig te worden.. (zodat wij makkelijker kunnen loslaten)

Laat een reactie achter

*